ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА ЗАМОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ,
ПРОДАЖ ТА ДОСТАВКУ ТОВАРІВ

Цей Договір – є публічним договором відповідно до 633, 641 Цивільного кодексу України, який укладається на умовах публічної оферти між Фізичною особою-підприємцем МУЛЛАГАЛІЄВ МАРАТ ТАХИРОВИЧ (далі – ФОП) та будь-якою особою (фізичною, фізичною особою-підприємцем, юридичною) (далі – Замовник). Цей Договір є змішаним договором та містить умови різних договорів (договір доручення на замовлення, надання послуг, придбання та доставку товарів) та визначає основні умови замовлення, надання послуг, придбання та доставки товару. Умови цього Договору однакові для всіх Замовників і беззастережне прийняття його умов вважається акцептуванням публічної оферти Замовником, для чого Виконавець оприлюднює це Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. ФОП оприлюднює цей договір, який є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу Замовників відповідно до ст.633 ЦК України.

1.2. Ця публічна оферта (далі - Оферта) визначає всі істотні умови договору між ФОП та особою, яка акцептує Оферту.

1.3. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою особою (Замовником) на території України, яка має намір замовити та придбати товар (за виключенням тварин, птахів, інших живих істот, тощо) за допомогою китайських інтернет-сайтів (за допомогою Інтернет посилання на товар та/або за допомогою картинки товару), а також за запитом на пошук товару по характеристикам.

1.4. Замовник беззаперечно приймає всі умови, які містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі та без виключень).

1.5. У випадку прийняття умов цього Договору, особа, яка здійснює акцепт Оферти, набуває статусу Замовника. Акцептом є факт замовлення товарів згідно п. 1.3. Договору.

2. СТАТУС ЗАМОВНИКА

2.1. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «ПІБ» та «Адреса доставки», ФОП повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

2.2. Замовник підтверджує свою згоду з умовами, які встановлені цим Договором, при оформлені замовлення.

2.3. Товар замовляється Замовником виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. ФОП, у якості повіреного згідно ст. 1000 ЦК України, на підставі замовлень Замовника, виконує доручення Замовника (який виступає - довірителем) на формування замовлення, придбання та доставку товарів від імені та за рахунок Замовника у відповідності із умовами та за цінами, погодженими між сторонами. Процедура замовлення, придбання та доставки товару виглядає таким чином: замовлення товару від імені та за рахунок Замовника, перевірка товару на предмет кольору (фактичний колір товару за відтінком може відрізнятись від кольору товару на зображенні, сайті тощо), кількості, цілісності, упаковка товару, перевезення товару, доставка товару Замовнику.

3.2. ФОП може надавати Замовнику послуги з переговорів з фабриками, заводами та іншими постачальниками товарів за окрему плату, яка погоджується сторонами; може надавати Замовнику фото звіт та консультації під час замовлення товару.

3.3. ФОП гарантує надання фото звіту товару до семи робочих днів в Китаї після переказу або оплати коштів за замовлений товар.

3.4. Замовних обираючи товар згідно п. 1.3 Договору, оформлює замовлення, а саме, цим надає доручення ФОП на придбання та доставку відповідних товарів від імені та за рахунок Замовника. Замовник може застрахувати товар, на умовах та за цінами, погодженими між сторонами.

3.5. Також на підставі замовлень Замовника, ФОП здійснює формування замовлення та продає Замовнику товари у відповідності із умовами та за цінами, погодженими між сторонами.

3.6. Доставка товарів, які були замовлені та придбані Замовником, здійснюється ФОП або третьою особою (Перевізником) за дорученням ФОП.

3.7. Для виконання зобов'язань за цим Договором ФОП має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.

3.8. ФОП має право передати виконання зобов'язань за цим договором іншій особі (замісникові) повністю або в частині на вибір ФОП.

Сторони домовились, що ФОП виконав свої зобов'язання за цим договором